การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง ใน ประเทศไทย

เปรียบเทียบ ราคา, ค่าใช้จ่าย และรีวิว สำหรับ การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง ใน ประเทศไทย

เปรียบเทียบ ราคา, ค่าใช้จ่าย และรีวิว สำหรับ การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง ใน ประเทศไทย

ค้นหาคลินิก ที่ดีที่สุดสำหรับ การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง ใน ประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต
4.2

โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย ให้การรักษาด้าน การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง โดยมีทั้งหมด 50 แบบการรักษา แยกเป็น 19 ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ ขณะนี้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ยังไม่มีข้อมูลราคาสำหรับ การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง แต่คุณสามารถขอใบเสนอราคาได้ โดยการรักษาในโรงพยาบาลนี้ จะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ซึ่งมีแพทย์จำนวนกว่า 10 ท่าน ให้การรักษาอยู่ และ โดยได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากหลายองค์กร โดยมีดังต่อไปนี้ การรับรอง JCIการรับรองมาตรฐาน HAรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

สอบถามราคา การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง ดูรายละเอียดและอ่านรีวิว โทรเลย
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
4.6

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา ตั้งอยู่ที่ เมืองพัทยา, พัทยา, ประเทศไทย ให้การรักษาด้าน การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง โดยมีทั้งหมด 84 แบบการรักษา แยกเป็น 10 ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ ขณะนี้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา ยังไม่มีข้อมูลราคาสำหรับ การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง แต่คุณสามารถขอใบเสนอราคาได้ โดยการรักษาในโรงพยาบาลนี้ จะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ซึ่งมีแพทย์จำนวนกว่า 4 ท่าน ให้การรักษาอยู่ และ โดยได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากหลายองค์กร โดยมีดังต่อไปนี้ การรับรอง JCIการรับรองมาตรฐาน HAรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008ได้รับการรับรองจาก TEMOS

สอบถามราคา การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง ดูรายละเอียดและอ่านรีวิว โทรเลย
โรงพยาบาลธนบุรี
3.9

โรงพยาบาลธนบุรี ตั้งอยู่ที่ บางกอกน้อย, กรุงเทพ, ประเทศไทย ให้การรักษาด้าน การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง โดยมีทั้งหมด 248 แบบการรักษา แยกเป็น 8 ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ ขณะนี้ที่ โรงพยาบาลธนบุรี ยังไม่มีข้อมูลราคาสำหรับ การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง แต่คุณสามารถขอใบเสนอราคาได้ ยังไม่มีข้อมูลสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่โรงพยาบาลแห่งนี้ และ ซึ่งได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของ การรับรองมาตรฐาน HA

สอบถามราคา การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง ดูรายละเอียดและอ่านรีวิว โทรเลย
โรงพยาบาลบางไผ่
2.5

โรงพยาบาลบางไผ่ ตั้งอยู่ที่ บางแค, กรุงเทพ, ประเทศไทย ให้การรักษาด้าน การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง โดยมีทั้งหมด 173 แบบการรักษา แยกเป็น 3 ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ ขณะนี้ที่ โรงพยาบาลบางไผ่ ยังไม่มีข้อมูลราคาสำหรับ การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง แต่คุณสามารถขอใบเสนอราคาได้ โดยการรักษาทั้งหมดในโรงพยาบาล จะเป็นความรับผิดชอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพียงท่านเดียวเท่านั้น และ ยังไม่ได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลใดๆ

สอบถามราคา การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง ดูรายละเอียดและอ่านรีวิว โทรเลย
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
4.5

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตั้งอยู่ที่ วัฒนา, กรุงเทพ, ประเทศไทย ให้การรักษาด้าน การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง โดยมีทั้งหมด 321 แบบการรักษา แยกเป็น 34 ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ ขณะนี้ที่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังไม่มีข้อมูลราคาสำหรับ การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง แต่คุณสามารถขอใบเสนอราคาได้ โดยการรักษาในโรงพยาบาลนี้ จะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ซึ่งมีแพทย์จำนวนกว่า 10 ท่าน ให้การรักษาอยู่ และ โดยได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากหลายองค์กร โดยมีดังต่อไปนี้ การรับรอง JCIการรับรองมาตรฐาน HA

สอบถามราคา การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง ดูรายละเอียดและอ่านรีวิว
โรงพยาบาลกรุงเทพ
3.8

โรงพยาบาลกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ ห้วยขวาง, กรุงเทพ, ประเทศไทย ให้การรักษาด้าน การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง โดยมีทั้งหมด 163 แบบการรักษา แยกเป็น 21 ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ ขณะนี้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ยังไม่มีข้อมูลราคาสำหรับ การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง แต่คุณสามารถขอใบเสนอราคาได้ โดยการรักษาในโรงพยาบาลนี้ จะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ซึ่งมีแพทย์จำนวนกว่า 6 ท่าน ให้การรักษาอยู่ และ ซึ่งได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของ การรับรอง JCI

สอบถามราคา การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง ดูรายละเอียดและอ่านรีวิว
โรงพยาบาลพระราม 2
1.7

โรงพยาบาลพระราม 2 ตั้งอยู่ที่ บางบอน, กรุงเทพ, ประเทศไทย ให้การรักษาด้าน การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง โดยมีทั้งหมด 30 แบบการรักษา แยกเป็น 1 ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ ขณะนี้ที่ โรงพยาบาลพระราม 2 ยังไม่มีข้อมูลราคาสำหรับ การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง แต่คุณสามารถขอใบเสนอราคาได้ ยังไม่มีข้อมูลสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่โรงพยาบาลแห่งนี้ และ ยังไม่ได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลใดๆ

สอบถามราคา การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง ดูรายละเอียดและอ่านรีวิว
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ตั้งอยู่ที่ บางแค, กรุงเทพ, ประเทศไทย ให้การรักษาด้าน การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง โดยมีทั้งหมด 244 แบบการรักษา แยกเป็น 3 ประเภทความเชี่ยวชาญเฉพาะ ขณะนี้ที่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ยังไม่มีข้อมูลราคาสำหรับ การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง แต่คุณสามารถขอใบเสนอราคาได้ โดยการรักษาในโรงพยาบาลนี้ จะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ซึ่งมีแพทย์จำนวนกว่า 4 ท่าน ให้การรักษาอยู่ และ ยังไม่ได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลใดๆ

สอบถามราคา การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง ดูรายละเอียดและอ่านรีวิว

  ทำไมต้อง Mordee?

  ที่Mor Dee, เราทำให้การได้รับข้อมูลและเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นเรื่องง่าย. คุณสามารถ ค้นหา, เปรียบเทียบราคา, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, และ ทำการนัดหมาย สำหรับศัลยกรรมหรือการรักษาที่คุณสนใจได้ในที่เดียวกัน. เราทำให้คุณเข้าถึงสถานพยาบาลที่ดีที่สุดทั่วโลก, ให้คุณได้ประหยัดแรง ประหยัดเวลา ,และเป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย ฟรี, ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง, การันตี ไม่มีการบวกราคาเพิ่ม. แล้วคุณจะมัวรออะไร?

  Free
  ฟรี
  best price
  ราคาดีที่สุด
  easy selection
  ตัวเลือกเยอะที่สุด
  risk free
  ไม่มีความเสี่ยง

  สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง ใน ประเทศไทย

  What is an Omentectomy

  Omentectomy คือ การผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้องออก อาจจะเอาออกแค่บางส่วน หรือเอาออกทั้งหมด  ซึ่งเนื้อเยื่อนี้ มักจะอยู่ตรงบริเวณช่องท้อง ของกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ และที่อื่น ๆ ก็ได้ ส่วนใหญ่แล้ว มักจะทำการผ่าตัดออก และการผ่าตัดก็ จะมี 2 แบบ ด้วยกัน คือ การผ่าตัดถุงเนื้อเยื่อบริเวณนั้นออกทั้งหมด และการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะแค่บางส่วน ในผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัด แพทย์จะต้องมีการตรวจเช็คร่างกาย อย่างละเอียด แพทย์จะแนะนำการผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อออก สำหรับกรณีที่ผู้ป่วย ป่วยเป็นมะเร็งรังไข่ ที่แพร่กระจายไปที่เนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยง ของการแพร่กระจาย ของมะเร็งไปสู่รังไข่ กระเพาะอาหาร และอวัยวะอื่น ๆ ในช่องท้อง เป็นต้น

  การรักษาพยาบาล/ศัลยกรรมนี้เกี่ยวเนื่องกับอะไรบ้าง?

  การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง สามารถทำได้ด้วยการผ่าตัด ก็จะมี 2 แบบด้วยกัน

  1. การผ่าตัดแบบส่องกล้อง ทั้ง 2 วิธี แพทย์ก็จะใช้การฉีดยาชา และดมยาสลบ สำหรับการผ่าตัดแบบส่องกล้อง แพทย์จะทำการเปิดแผลเล็ก ๆ บริเวณช่องท้องเพื่อใส่กล้อง เครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็ก และเริ่มทำการผ่าตัด เสร็จแล้วก็ตรวจเช็ค ความเรียบร้อย ก็จะทำการเย็บปิดแผล

  2.การผ่าตัดโดยการเปิดแผลหน้าท้อง แพทย์ก็จะใช้การฉีดยาชา และดมยาสลบ เช่นเดียวกัน แต่สำหรับการผ่าตัดแบบเปิด แผลหน้าท้อง แพทย์ก็จะเปิดแผลขนาดใหญ่ บริเวณช่องท้อง เพื่อทำการตัดก้อนเนื้อออก เสร็จแล้วก็ จะเย็บปิดแผล

  Mor Dee มี 8 สถานพยาบาลใน ประเทศไทย ที่ให้บริการ การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง  - ดูด้านบนสำหรับรายชื่อทั้งหมด, พร้อมทั้งราคาโดยประมาณ. ราคาของ การผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละราย โดยจะถูกประเมินจากรูปของริเวณที่มีปัญหา(ขึ้นอยู่กับโรค) เอกสารประวัติการรักษา และผลตรวจต่างๆ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ (X-Ray) ผลตรวจ MRI ผลตรวจอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)  และจะถูกประเมินจากคุณหมอหลังเข้ารับการปรึกษา. ประเมินราคาของฉัน คลิกที่นี่เพื่อส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  ระยะเวลาพักฟื้นนานแค่ไหน?

  ในกรณีที่แพทย์ ใช้วิธีการผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง แบบส่องกล้อง ผู้ป่วยจะฟื้นตัวได้เร็ว หลังการผ่าตัด จะใช้เวลาในการรักษาตัว ในโรงพยาบาลแค่เพียง 1 วันเท่านั้น ก็สามารถกลับไป พักฟื้นต่อที่บ้านได้ แต่ถ้าผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง ก็จะใช้เวลาในการ รักษาตัวในโรงพยาบาลนาน 2-3 วัน โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคน และดุลยพินิจของแพทย์ หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว แพทย์จะนัดมาตรวจเพื่อติดตามอาการอีก เป็นระยะ ๆ ควรจะหยุดงานเพื่อพักฟื้นต่อ อีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ ควรหลีกเลี่ยงการยกของหนัก ส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลาประมาณ 8 สัปดาห์ จึงสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้

  การดูแลหลังเข้ารับการรักษา/ศัลยกรรม?

  หลังการผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง แพทย์จะให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย เช่น การดูแลตัวเอง การกินอาหาร รวมไปถึงการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ และการออกกำลังกาย เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงการยกของหนัก การออกกำลังกายอย่างหักโหม รวมไปถึงการใช้แรงหรือกำลัง ไปจนกว่าร่างกายจะแข็งแรง และที่สำคัญ แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วย เข้ารับการทำเคมีบำบัดควบคู่ไปด้วย เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง และไม่ให้กลับมาเป็นอีก

  มีอัตราความสำเร็จมากแค่ไหน?

  สำหรับการผ่าตัดเนื้อเยื่อบุผนังช่องท้อง ถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมาก มีอัตราความสำเร็จสูง แต่อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดก็ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่มาก เช่นเดียวกัน รวมไปถึง ผลข้างเคียงและอาจจะเกิด ภาวะแทรกซ้อนได้ ตลอดเวลา 

  ถึงแม้ว่าข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้ได้รับการตรวจสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว แต่ทางเราขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ ก่อนเข้ารับการการบริการ/รักษาจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่ท่านเลือก เนื้อหานี้อัปเดตล่าสุดเมื่อ 28/11/2020

  รีบใช่ไหม?

  ใส่สิ่งที่คุณต้องการค้นหาและคลิกสอบถามเพื่อ ติดต่อคลีนิกชั้นนำทั้งหมดของเรา

  กรุณาใส่การศัลยกรรม หรือการรักษา ที่ถูกต้อง

  สอบถามตอนนี้